ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2  และผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2  เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
                      เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภาพร สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้แก่ นายเลิศชาย    สุวพงษ์ นายวิชิต คงรัตนชาติ   และนายวีรพงษ์ ศิริกานต์นนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์ และนางนงนุช ดุษฎีพร              ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2                อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 8 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี     จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ