ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
                ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  นำโดยนางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี โดยร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชนเป็นสำคัญ ณ วัดสวนตาล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ