ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
                 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ในการนี้ นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี มอบหมายให้นางเสาวภาพร  สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ โรงพยาบาลชลบุรี


เอกสารแนบ