ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีขอเชิญผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันเข้าร่วมโครงการ “เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลแขวงชลบุรีขอเชิญผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันเข้าร่วมโครงการ “เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาลแขวงชลบุรีขอเชิญผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันเข้าร่วมโครงการ “เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันฯ ชั้น ๑ อาคารศาลแขวงชลบุรี และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารศาลแขวงชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๓๘๒๗ ๔๑๘๔

“ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในวันนี้–เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในวันหน้า”