ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออก ภายในอาคารศาลแขวงชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ