ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรี เปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดรบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

ศาลแขวงชลบุรี เปิดให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดรบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
ศาลแขวงชลบุรี ให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินทาง INTERNET ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) 
ด้วยเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ของธนาคารกรุงไทย 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และคู่ความที่มีอรรถคดี

ประเภทเงินที่สามารถชำระได้
1. เงินค่าปรับ
2. เงินค่าธรรมเนียมศาล
3. เงินกลาง
  - เงินค่าประกันตัวผู้ต้องหา
  - เงินวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา
  - เงินวางชำระค่าเสียหาย