ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

การปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)

การปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)
ศาลแขวงชลบุรี เริ่มเปิดระบบใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 3828 7661-4 ต่อ 133 หรือ 135
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์


เอกสารแนบ