ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนภัย โปรดระวังแก๊ง Call center

แจ้งเตือนภัย โปรดระวังแก๊ง Call center
ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ Call center แอบอ้างชื่อหน่วยงานศาลยุติธรรมหลายแห่ง เพื่อหวังผลในข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและหลอกให้โอนเงิน เช่น แอบอ้างเรื่องหมายศาลเพื่อให้ตกใจ สำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีขอแจ้งว่า ศาลแขวงชลบุรีไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์แต่อย่างใด หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-3828-7661-4 ต่อ 130 กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์