ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาคารศาลแขวงชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
เอกสารแนบ