ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี คณะผู้ประนีประนอมศาลแขวงชลบุรี และนางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี ตลอดจนส่วนราชการต่างๆได้เข้าร่วมเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ห้องประชุมชมวิว ชั้น 5 อาคารศาลแขวงชลบุรี  โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา                    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองรู้รักสามัคคี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่                    ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลแขวงชลบุรี  ชั้น 3 อาคารศาลแขวงชลบุรี ในวันและเวลาราชการ              


เอกสารแนบ