ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลุบรี พร้อมด้วยคณะผู้ประณีประนอมศาลแขวงชลบุรี และนางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี ร่วมทำกิจรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสวนหลังอาคารศาลแขวงชลบุรี.


เอกสารแนบ