ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุธรรมในจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุธรรมในจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่สำคัญ และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมมือกันเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ณ ห้องแปซิฟิก เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี  ในการนี้มี นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี และนางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย.


เอกสารแนบ