ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 65 พรรษา” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 65 พรรษา” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เอกสารแนบ