ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลแขวงชลบุรี

ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลแขวงชลบุรี
          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงชลบุรี ในการนี้มีนางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วย นางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชมวิว ชั้น 5 อาคารศาลแขวงชลบุรี.


เอกสารแนบ