ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย “การไกล่เกลี่ยและกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน”

ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย “การไกล่เกลี่ยและกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน”


เอกสารแนบ