ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมโครงการ“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมโครงการ“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


เอกสารแนบ