ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีจัดกิจกรรมการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี  ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ