ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม

บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม