ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ศาลแขวงชลบุรีประกาศเรื่องขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา บ้านพักข้าราชการธุรการ จำนวน 5 หลัง)
เอกสารแนบ