ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี


ตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ลำดับที่ 1-2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 ให้มาจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการรายบุคคลและวางหลักประกัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่กลุ่มงานคลัง ชั้น 1


เอกสารแนบ