ศาลแขวงชลบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สถานที่ทดสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ