จำนวนข่าวทั้งหมด 301
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ศาลแขวงชลบุรีร่วมส่งผู้พิพากษาที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลแขวงชลบุรีร่วมส่งผู้พิพากษาที่โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 816   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 815   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดงาน “เหมือนสายลมที่พัดมา ต้องจากลาเพื่อก้าวไป” เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้พิพากษาที่ได้รับการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
ศาลแขวงชลบุรีจัดงาน “เหมือนสายลมที่พัดมา ต้องจากลาเพื่อก้าวไป” เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้พิพากษาที่ได้รับการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 814   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีมอบเงินสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีมอบเงินสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 813   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ศาลแขวงชลบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
  :: ข่าวที่ 812   :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
  :: ข่าวที่ 811   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
  :: ข่าวที่ 810   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 111 )
แสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลแขวงดอนเมือง
แสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลแขวงดอนเมือง
  :: ข่าวที่ 809   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
  :: ข่าวที่ 808   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแขวงชลบุรีขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 57 รายการ
  :: ข่าวที่ 807   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลแขวงชลบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
  :: ข่าวที่ 806   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศาลแขวงชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 805   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดตรวจสุขภาพประจำปี
ศาลแขวงชลบุรีจัดตรวจสุขภาพประจำปี
  :: ข่าวที่ 804   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรศาลแขวงชลบุรี”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรศาลแขวงชลบุรี”
  :: ข่าวที่ 803   :: วันที่ 20 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 802   :: วันที่ 20 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
  :: ข่าวที่ 801   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 7 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การค้าระหว่างอาเซียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การค้าระหว่างอาเซียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดอบรมหลักสูตร “การบริการและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ”
ศาลแขวงชลบุรีจัดอบรมหลักสูตร “การบริการและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ”
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติศาลแขวงชลบุรีว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |