จำนวนข่าวทั้งหมด 287
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 802   :: วันที่ 20 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC”
  :: ข่าวที่ 801   :: วันที่ 10 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  :: ข่าวที่ 800   :: วันที่ 7 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การค้าระหว่างอาเซียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การค้าระหว่างอาเซียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
  :: ข่าวที่ 799   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดอบรมหลักสูตร “การบริการและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ”
ศาลแขวงชลบุรีจัดอบรมหลักสูตร “การบริการและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ”
  :: ข่าวที่ 798   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติศาลแขวงชลบุรีว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 797   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา”
  :: ข่าวที่ 796   :: วันที่ 24 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
ศาลแขวงชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 795   :: วันที่ 22 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: ข่าวที่ 794   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
  :: ข่าวที่ 793   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 792   :: วันที่ 20 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
จุลสารศาลแขวงชลบุรี ปีที่่ 10 ฉบับที่่ 1 วันที่่่ 13 มกราคม 2557
  :: ข่าวที่ 791   :: วันที่ 15 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 790   :: วันที่ 9 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันตากสินมหาราช”
ศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันตากสินมหาราช”
  :: ข่าวที่ 789   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมและติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 788   :: วันที่ 2 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงชลบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
ศาลแขวงชลบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 787   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
ศาลแขวงชลบุรีจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 786   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญและขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557
ศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าของขวัญและขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 785   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 784   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการสมานฉันท์และสันติวิธีแก่จำเลยและผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการสมานฉันท์และสันติวิธีแก่จำเลยและผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา
  :: ข่าวที่ 783   :: วันที่ 20 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 43 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |