จำนวนข่าวทั้งหมด 264
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อเรื่อง
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อเรื่อง "กฎหมายภาษีและการเสียภาษีอย่างถูกต้อง"
  :: ข่าวที่ 779   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  :: ข่าวที่ 778   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ชุมชนและสถานศึกษา”
  :: ข่าวที่ 777   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 40 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 776   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 775   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลแขวงชลบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 774   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
  :: ข่าวที่ 773   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  :: ข่าวที่ 772   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีนำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีนำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
  :: ข่าวที่ 771   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันความผิดทางวินัย”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันความผิดทางวินัย”
  :: ข่าวที่ 770   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 63 )
ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมและติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 769   :: วันที่ 25 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร “5 ธันวา มหาราช”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร “5 ธันวา มหาราช”
  :: ข่าวที่ 768   :: วันที่ 25 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแขวงชลบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรม
ศาลแขวงชลบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 767   :: วันที่ 22 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมงานอุปสมบท ณ วัดใหญ่อินทาราม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีร่วมงานอุปสมบท ณ วัดใหญ่อินทาราม
  :: ข่าวที่ 766   :: วันที่ 7 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดรายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ศาลแขวงชลบุรีจัดรายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  :: ข่าวที่ 765   :: วันที่ 6 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC”
ศาลแขวงชลบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC”
  :: ข่าวที่ 764   :: วันที่ 6 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5 ส.
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5 ส.
  :: ข่าวที่ 763   :: วันที่ 1 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีมอบเงินสวัสดิการให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีมอบเงินสวัสดิการให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 762   :: วันที่ 1 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแขวงชลบุรีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลแขวงชลบุรีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 761   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 41 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ในโอกาสที่มาตรวจราชการศาลแขวงชลบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ในโอกาสที่มาตรวจราชการศาลแขวงชลบุรี
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 60 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |