ศาลแขวงชลบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยความยุติธรรมมีมาตรฐาน ไกล่เกลี่ยก้าวหน้า พัฒนาความรู้ บริการอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลแขวงชลบุรีโดยนางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี อวยพรวันเกิดให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการของศาลแขวงชลบุรีที่มีวันเกิด ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของศาลแขวงชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง. ในการนี้นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภาพร สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี ร่วมมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้แก่ นายกฤษดา นันทพาณิช เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น นายปิยังกูร มุกดา พนักงานคอมพิวเตอร์และนางสาวนิตยา เวทย์อุดม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสสอบบรรจุเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)